1. Surgical Anatomy of the Cavernous Sinus
  BNI Neurosurgical Grandrounds, Phoenix,AZ,  USA March, 1996

 2. Disk lezyonlarında cerrahi endikasyon ve yöntemler – Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu, İstanbul Tıp Fakültesi Fiziksel Tıp ve Rehabilitasyon Anabilim Dalı Bel Ağrısı Ünitesi, Kasım 1997, İstanbul

 3.  Hipertansiyon ve merkezi sinir sistemi – Subaraknoid kanama, Nörolojik Bilimler Vakfı 1. Sempozyumu,  Nisan 1998, İstanbul

 4.  Servikal  spondilartrozda Anterolateral yaklaşım-oblik drilleme – Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Grubu,  Aralık 1998, İstanbul

 5.  Derin yerleşimli serebral arteriovenöz malformasyonlar – Türk Nöroşirürji Derneği İstanbul Grubu, Ocak 2000, İstanbul

 6. Nöroloji mezuniyet sonrası eğitim kursu (Nörolojide güncel tedavi yaklaşımları). Bel Ağrısı, Mayıs 2000

 7. Deprem sonrası orta dönem (1-7 gün)-Nöroşirürji kliniğinin çalışmaları. İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp fakültesi 15. Kurultayı, Deprem ve Tıp, Kasım 2000

 8. Servikal spondilozda anterolateral yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği sonbahar sempozyumu, Kasım 2000

 9.  Servikal Spondilotik Miyelopatide Cerrahi Tedavi. Türk Nöroşirürji Derneği 15. Bilimsel Kongresi Sabah Semineri; Mayıs 2001, Antalya

 10.  Nöroradyolojide Eğitim ve Uygulama Sorunları. 37. Ulusal Nöroloji Kongresi, Panel; Ekim-Kasım 2001, Antalya

 11.  Kafa tabanı Cerrahisinde Nöroşirürjikal Yaklaşımlar. Otoloji-Nörootoloji ve Kafatabanı Cerrahisi. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; Kasım 2001, İstanbul

 12.  Anterior Fossa Cerrahisi – Kranioorbitozigomatik yaklaşım. Türk Nöroşirürji Derneği Kafa Tabanı Cerrahisi Kursu (Anterior Fossa ve Orbitaya Cerrahi Yaklaşımlar); Aralık 2001, İstanbul

 13.  Anterolateral Yaklaşımla Oblik Drilleme. Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Kliniği Öğretim Üyesi Semineri; Mart 2002, İstanbul

 14.  ICU Organisation and Management of Aneurysmal SAH at Istanbul University.Visiting Professor Lecture,  Mayıs 2002, Capital University, Beijing, China

 15.  Interhemipheric AVM’s. International Forum on Cerebrovascular Surgery and Vasospasm; Invited Lecturer, Haziran 2002, Chongquing, China

 16.  Classification of Intracranial Dural Arteriovenous Fistulae. Lunch Seminar. IVth  International Congress on Cerebral Venous System. Haziran 2002, İstanbul

 17.  Kafa tabanı Cerrahisinde Nöroşirürjikal Yaklaşımlar. Otoloji-Nörootoloji ve Kafatabanı Cerrahisi. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; Kasım 2002, İstanbul

 18.  AVM lerin Cerrahi Tedavisi. Haydarpaşa Numune Hastanesi, asistan eğitim semineri. Nisan 2003

 19.  Low Grade Astrositomlar. Nöroloji Mezuniyet Sonrası Eğitim Semineri (Onkolojik hastalıkların cerrahi yönü). Mayıs 2003

 20. İntrakranyal arteryovenöz malformasyonlar ve epilepsi. Epilepsi grubu davetli konuşmacısı, Mayıs 2003

 21.  Pterional Craniotomy with orbitozygomatic and orbital osteotomy. Technique and Indications. Invited Lecturer, Yale University, School of Medicine, Department of Neurosurgery, New Haven, July  2003

 22.  Karotiko Kavernöz Fistül. Tanı ve Tedavisi. Nöroşirürji Eğitim Kursu .I Dönem III.Kurs. Kuşadası, Ekim 20031.

 23. 1.İntrakranyal basınç monitörizasyonu nasıl yapılır?
  2.Serebellar ve hemisferik inmede cerrahi tedavi seçenekleri nelerdir?Bu tedavilerin endikasyonları nasıl konur?
  Akut  inmede yoğun destek ve tedavi uygulamaları kursu. Kasım 2003, İstanbul

 24. Skull base approaches in Neurosurgery. Posterior and posterolateral approaches. Otoloji-Nörootoloji ve Kafatabanı Cerrahisi. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; Kasım 2003, İstanbul

 25.  İntrakranyal arteryovenöz malformasyonlar. İstanbul vasküler çalışma grubu. İstanbul, Şubat 2004

 26. Beyin Ölümünün Değerlendirilmesi. Nöroşirürji Eğitim Kursu .I Dönem IV.Kurs. Kuşadası, Mart 2004

 27. Pterional Craniotomy with orbitozygomatic and orbital osteotomy. Technique and Indications. Invited Lecturer, Department of Neurosurgery , Ludwig-Maximilians University, München, June 2004

 28. Skull base approaches in Neurosurgery. Anterior and anterolateral approaches. Otoloji-Nörootoloji ve Kafatabanı Cerrahisi. Mezuniyet Sonrası Eğitim Kursu; Kasım 2004, İstanbul

 29. Serebral Vasküler Malformasyonlar. Sempozyum. AVM panelinde panelist, 26-27 Kasım 2004, İstanbul

 30. Treatment of Cranial Dural AF Fistula. International Forum on Cerebrovascular Surgery and Vasospasm; Invited Lecturer, Haziran 2005, Chongquing, Çin

 31. Türk Nöroşirürji Derneği XX. Bilimsel kongresi, 28 Nisan 02 Mayıs 2006 Antalya

 32. “Santral sinir sisteminin vasküler embriyolojisi”, “Menengiomlarda 2000 yılı sonrasındaki yeni anlayış ve tedavi değişiklikleri”, Seminer yöneticiliği (Serebral vazospazm)

 33. “Semptomatik intrakraniyal anevrizmalarda cerrahi yaklaşım prensipleri” III. Ulusal Beyin Damar Hastalıkları Kongresi, 07-10 Haziran 2006 Antalya

 34. Sinir Sistemi Cerrahisi Derneği 2. Bilimsel Kongresi, 16-19 Kasım 2006 İstanbul”Serebral vazospazm”

 35. “Karotid endarterektomi çok merkezli çalışmaları ve EC-IC bypass cerrahisi” Türk Nöroşirürji Derneği Nörovasküler Cerrahi Öğretim ve Eğitim Grubu “İskemik Serebrovasküler Hastalıklarda Cerrahi”

 36. Ön kaide menengiomalarının cerrahi tedavisi” Nöroonkolojik Cerrahide Teknikler ve Anatomik Yaklaşımlar,28-29 Eylül,Çeşme/ Altınyunus

 37. Pterional craniotomy with orbitozygomatic and orbital osteotmy. Technique and Indications. Invited Lecturer, Loma Linda University, California, Amerika Birleşik Devletleri 2007

 38. Beyin sapı kavernomları. Türk Nöroşirürji Derneği 21. Kongresi Panel Konuşması. Mayıs 2007

 39. Kafa İçi Basınç Artması Sendromu. Nöroşirürji Eğitim Kursu. Çeşme, Şubat 2008

 40. Serebral Vazospazmın Tedavisi. İzmir Nöroşirürji Günleri Davetli Konuşmacı, Şubat 2008

 41. Servikal Spondilotik Miyelopatide Anterolateral Yaklaşım, Beyin Tümörlerinde İntraoperatif MRI kullanımı. 19 Mayıs Üniversitesi Nöroşirürji Anabilim Dalı Davetli Konuşmacı, Mart 2008

 42. Kafa Kaidesi Cerrahisinde Sorunlar, Komplikasyonlar, Çözümler, Türk Nöroşirürji Derneği 22. Kongresi, Panel Konuşması, Mayıs 2008

 43. ICA Aneurysms, Seoul Korea, The Turkish-Korean Neurosurgeons Friendship Joint Meeting, October 2008